6. oktober 2020 19:00
4700 Næstved, Farimagsvej 16
Mødet finder sted i lokalet Folkestuen, Frivilligcenter Næstved, Farimagsvej 16.
Det indledende indslag er endnu ikke fastlagt.

6. oktober 2020 19:00 - 21:30

Efter det indledende indslag er der en pause, hvorefter der er ordinært årsmøde for DN Næstved med nedenstående dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.

Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning i punkt 4 skal fremsættes og begrundes skriftligt til afdelingens formand senest en uge før årsmødet.

Med venlig hilsen fra bestyrelsen i DN Næstved

Henriette Larsen, Kirsten Lodal Askekilde, Steen Knarberg, Henriette Gaborit, Merete Løvstad, John Bang Jørgensen, Rasmus Jensen, Rune Larsen (næstformand) og Erica Heyckendorff (formand).

Farimagsvej 16, Næstved 4700

DN Næstved
  • Tilmelding ikke nødvendig