23. marts 2021 15:30
Vi mødes ved Høvejen Nord en skovvej, der går til højre (mod NØ), når I kører ad vejen(St.Hjøllundvej) fra Vrads mod Hjøllund og har kørt 800 m fra skellet mellem heden og skoven. Vil blive markeret med et skilt.
På billedet ses Sillerupvæld og det tidligere dambrugs damme.
Sillerupvæld er et af de største kildevæld i Danmark. Naturgenopretningsprojektet er startet efter en henvendelse fra ejeren af Sillerup Dambrug, der bliver nedlagt. Det betyder at hele området bliver søgt ført tilbage til tiden før dambruget. Bente Sørensen vil lede turen. vejbeskrivelse hjemmeside

23. marts 2021 15:30 - 18:20

Nedenfor kan du klikke på et link til projektbeskrivelsen
https://silkeborg.dk/~/media/Om-kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Vandmiljoe/2020/Reguleringer-og-restaureringer/Sillerup-Bk-restaureringstilladelse.pdf?la=da

Bente Sørensen fra Silkeborg kommune vil fortælle om projektet

DN Silkeborg
  • Tilmelding

    På grund af Corona restriktionerne er deltagerantallet begrænset til 25. Ønsker du at deltage i arrangementet, skal du derfor tilmelde dig ved at sende en mail med dit navn og antal deltagere til retvig@retvigconsult.dk. Du er først tilmeldt, når du har modtaget en mail der bekræfter din til melding. Tilmeldingen forgår efter først til mølle princippet og tilmeldingen skal sendes senest den 21. marts.