25. august 2020 17:30
Vi mødes ved Høvejen Nord en skovvej, der går til højre (mod NØ), når I kører ad vejen(St.Hjøllundvej) fra Vrads mod Hjøllund og har kørt 800 m fra skellet mellem heden og skoven. Vil blive markeret med et skilt.
På billedet ses Sillerupvæld og det tidligere dambrugs damme.
Sillerupvæld er et af de største kildevæld i Danmark. Naturgenopretningsprojektet er startet efter en henvendelse fra ejeren af Sillerup Dambrug, der bliver nedlagt. Det betyder at hele området bliver søgt ført tilbage til tiden før dambruget. Bente Sørensen vil lede turen. vejbeskrivelse hjemmeside

25. august 2020 17:30 - 20:30

Nedenfor kan du klikke på et link til projektbeskrivelsen
https://silkeborg.dk/~/media/Om-kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Vandmiljoe/2020/Reguleringer-og-restaureringer/Sillerup-Bk-restaureringstilladelse.pdf?la=da

Bente Sørensen fra Silkeborg kommune vil fortælle om projektet

DN Silkeborg
  • Tilmelding ikke nødvendig