26. august 2020 21:00
Det endelige mødested er endnu ikke fastlagt. Se opdaterede oplysninger på hjemmesiden når datoen nærmer sig.
null Foto: null
Reserver en aften til at blive klogere på flagermus. Biolog Katrine Hulgard er guide på turen og fortæller undervejs om de spændende pattedyr.

26. august 2020 21:00 - 22:00

Ved hjælp af bat-detektorer lytter vi efter flagermusenes sonarkald og får måske et glimt af dem.

Medbring lygte eller pandelampe. Tag tøj og fodtøj på efter vejret.

Der findes 17 flagermusearter i Danmark og alle danske flagermusarter er beskyttet af EU´s Habitatdirektiv. Har man lyst, at vide mere herom, kan der f.eks. henvises til den såkaldte "Forvaltningsplan for flagermus", som kan findes her: https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/FLAGERMUS_forvaltningsplan_2013_FinalCut2.pdf

DN Ikast-Brande
  • Tilmelding ikke nødvendig