2. august 2020 10:00
4780 Stege, Ulvshalevej 275
Mødested: Ved indgang til enebæroverdrevet nær Ulvshalevej 275.
Hedelyng. Foto: Bo Kayser
Højsommer på enebæroverdrevet. Vi ser på de mange spændende plantearter, på sommerfugle, og hvad der nu ellers rører sig i området.

2. august 2020 10:00 - 13:00

Trævlekrone, Mose-Troldurt, Hedelyng og de mange Ene buske er bare nogle af området spændende plantearter. Vi ser, hvad dagen bringer.

Tag mad og drikke med, hvis du har lyst.

Ulvshalevej 275, Stege 4780

DN Vordingborg