3. oktober 2020 10:00
P-pladsen ved Dyndved Hav, for enden at Katholmvej.
null Foto: null
Vær med når vi udfører naturpleje ved Dyndved Hav.

3. oktober 2020 10:00 - 14:00

Ved Dyndved Hav ligger en lille naturperle, der botanisk er interessant, fordi den bl.a. er levested for tårnurt og knoldet mjødurt.
I mangel på græssende muler hjælper vi naturen lidt på vej ved at slå vegetationen ned og efterfølgende fjerne den. På den måde holdes området nærringsfattigt til glæde for flere forskellige vækster.

Møde op og vær med, når vi med le, rive og ørnenæb fjerner uønsket opvækst af slåen og høje urter.

Efter arbejdet er der kaffe, vand og kage.

Turleder: Andreas Andersen, tlf. 61341893.

DN Sønderborg
  • Tilmelding

    Tilmelding til Andreas Andersen per tlf. 61341931 eller mail a-andersen@mail.dk