22. oktober 2020 19:00
4600 Køge, Strandvejen 40
Køge Kulturhus på Strandvejen.
Henrik Bringsøe vil fortælle om padder og krybdyr i Køge Kommune. De to dyregrupper er utrolig spændende og noget oversete. Foredraget ledsages af lysbilleder. Efter foredraget afholder DN Køge Årsmøde efter foreningens vedtægter. DN Køge byder på kaffe, te, øl og vand under mødet.

22. oktober 2020 19:00 - 21:30

Henrik Bringsøe vil inden Årsmødet i DN Køge fortælle om de padder og krybdyr, vi kan se og høre i Køge Kommune, og vil også give gode råd om, hvor og hvornår det er lettest at finde dem. Det er faktisk muligt at få fine oplevelser med disse to dyregrupper, der stadig er noget miskendte. I kommunen lever syv arter af padder og fire arter af krybdyr.
Årsmøde foregår efter standarddagsordenen: 1. Valg af dirigent, 2. Bestyrelsens beretning, 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 4. Indkomne forslag, 5. Eventuelt. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet. Kun medlemmer har stemmeret, men alle er meget velkomne.

Strandvejen 40, Køge 4600

DN Køge
  • Tilmelding ikke nødvendig