23. marts 2021 19:00
3230 Græsted, Klostergade 12
Esrum Møllegård, Møllestuen el. Mølleloftet, Klostergade 12, 3230 Græsted
Vi indleder årsmødet med et foredrag på ca 1 time af geolog og seniorforsker hos DN Walter Brüsch. Walter Brüsch holde et foredrag om sprøjtegiftene i vores drikkevand . Efter foredraget afholdes årsmødet med valg til bestyrelsen iht vedtægterne. Der vil være gratis kaffe og kage.

23. marts 2021 19:00 - 21:30

Men hvordan ser det ud ang. sprøjtegifte i Gribskov Kommune? Hvilke vandværker indeholder sprøjtegifte og i hvor høje koncentrationer?

Heldigvis er det ikke så galt i Gribskov Kommune, måske fordi pesticiderne omsættes i grundvandet pga. den methan der også er i det dybe grundvand.

DNs politik på grundvandsområdet vil blive gennemgået, og vi vil se på BNBO – altså de BoringsNæreBeskyttelsesOmråder som er første skridt til at beskytte grundvandet fremover.

Se kort, hvor der er fundet sprøjtegiftrester i grundvandet:
https://data.geus.dk/geusmap/?mapname=grundvand#baslay=baseMapDa&optlay=&extent=657936.067542804,6200402.682299125,728559.4481250324,6231190.062271691&layers=mc_grp_analyse,kommunegraenser&filter_0=dgu_nr%3D%26stofgruppe.num%3D50%26maengde.min%3D0%252C01%26dato_seneste_analyse.part%3D%26boringsanvendelse.part%3D%26stof_tekst_hidden.part%3D

Tilsidst fortælles om de dyr der lever i iltrige grundvandsmagasiner, fx i de kildefelter, hvor HOFOR indvinder vand.

Klostergade 12, Græsted 3230

DN Gribskov
  • Tilmelding

    Grundet Covid-19 er der deltagermax. og tilmelding senest d. 18. marts 2021 pr. email på gribskov@dn.dk