23. marts 2021 19:00
Mødested er elektronisk via programmet Zoom
På grund af forsamlingsforbud afholdes mødet elektronisk via zoom.

23. marts 2021 19:00 - 21:30

Årsmødet vil blive afholdt så simpelt som muligt efter vedtægterne.
1. valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Valg til bestyrelsen
4. Forslag fra medlemmer
5. Eventuelt

DN Gribskov
  • Tilmelding

    Grundet Covid-19 er der tilmelding senest d. 18. marts 2021 pr. email på gribskov@dn.dk