27. september 2020 14:00
P-pladsen ved Jersie Strandpark. Indkørsel i rundkørslen Jersie Strandvej/Parkvej
Oplev fuglelivet i lagunerne fra det nye fugletårn ved Jersie Strandpark. Med en pragtfuld udsigt i 7,5 m højde får du fint overblik over lagunerne, hvor de trækkende fugle raster inden den videre færd sydpå.
Vi slutter af med årsmøde kl. 15 ved kiosken.

27. september 2020 14:00 - 16:00

Vi sætter 2 teleskoper op og følger de rastende trækfugle, der nu søger føde i lagunen, mens de selv efterstræbes af - måske en havørn.
Der er altid masser af ryler, terner, spover, klyder o.a. fødesøgende fugle på vaderne og i det lave vand.
Vi guider fra kl. 14-15, hvorefter der er årsmøde.

DN Solrød
  • Tilmelding ikke nødvendig