5. november 2020 19:00
8500 Grenå, Kærvej 11
Pavillonen i Grenaa. Mødet finder sted i lokale "Lille Momme", Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Billedet viser en del af terrænet og beplantningen i Hevring Hede. Foto: Jens Christian Schou
Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Norddjurs Kommune afholder årsmøde.
Efter den formelle del af årsmødet vil der blive givet en orientering om én af de aktuelle sager, som vi arbejder med. Fredningen af Hevring Skydeterræn.

5. november 2020 19:00 - 22:00

Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Norddjurs Kommune arbejder med mange forskellige sager. Vi forsøger på bedste vis at varetage naturens og miljøets interesser. I år har vi i samarbejde med foreningen opstartet en såkaldt "sovende fredning." Kommunalbestyrelsen har i et møde i maj besluttet, at imødekomme invitationen fra Danmarks Naturfredningsforening og dermed bidrage til udarbejdelse af fredningssagen.
Kom til årsmødet og hør mere om denne spændende sag, og det spændende arbejde, som er til gavn og glæde for borgerne i Norddjurs Kommune.
Ved årsmødet vil der også blive orienteret om andre sager, som vi har arbejdet med i løbet af året.

Kærvej 11, Grenå 8500

DN Norddjurs
  • Tilmelding

    Tilmelding via telefon eller mail til næstformand Jette Mouritzen Tlf.: 86 38 64 19 Mail: jjjm@primanet.dk