1. november 2020 13:00
P-13 på "Rødebæk Rasteplads", Sønderskovvej, 8660 Silkeborg. Ca. 3 km. fra Virklund ad Paradisvejen, og ca. 3,9 km. fra Glarbo ad Tønningsletvej
Slåensø i efteråret Foto: Martin Ballund
Den lille Slåensø syd for Borresø er en perle blandt de midtjyske søer! Ingen bebyggelse i nærheden, klarvandet som få danske søer og midt i skoven.

1. november 2020 13:00 - 16:00

Det Midtjyske Søhøjland er oversået med store og små dødishuller. I isbræernes afsmeltningsfase lå større og mindre is-klumper mere eller mindre dækket af aflejringer af moræne tilbage. I de næste århundreder med arktisk klima smeltede denne dødis langsomt og efterlod større og mindre fordybninger i terrænet. Disse fyldtes med vand og blev til søer bl.a Slåensø. Den er ca. 12 m. dyb, og vandet er meget klart. Der er ingen vandløb, som leder vand til, kun undersøiske kilder, der tilfører rent grundvand fra de skovbevoksede bakker udenom. Mennesket har blandet sig lidt ved at opdæmme Millingebæk – Slåensøs afløb til Borresø – og derved lagt ca. 2 m. til vanddybden. På turen bevæger vi os ad "bagvejen" til Slåensø. Ruten fører gennem en varieret skov med både nåletræer og bøgeskov. Løvtræernes blade får efterårsfarver, skovbundens nedbrydere er parat! Børn er velkomne - men der kan være lidt uvejsomt for barnevogne. Turleder Otto Andersen mail: karot.andersen@gmail.com

DN Skanderborg
Nysgerrig efter mere? Find flere arrangementer i dit område