27. april 2021 19:30
Zoom møde i stedet for fysisk møde på gymnasiet.
Foto: Ebbe Vitt Jensen
Årsmødet skulle være afholdt i efteråret 2020, men blev udsat på grund af Corona.

Det vil i stedet for blive afholdt tirsdag d. 27. april kl. 19.30 - ca. 21.00.
Tilmelding senest 19. April, som er obligatorisk!

27. april 2021 19:30 - 21:00

Mødet afkortes og bliver afholdt elektronisk på zoom i stedet for blive afholdt på Gymnasiet.

Se nærmere om årsmødet på foreningens hjemmeside: https://halsnaes.dn.dk/ , i DN Halsnæs nyhedsbrev: https://nyhedsbrev.dn.dk/t/ViewEmailArchive/t/1CD26C7DDC9CD5BB2540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?_ga=2.108420546.1136757280.1617967580-727675515.1606653539 eller på vores facebookside. https://www.facebook.com/DN-Halsn%C3%A6s-707811952579146
Årsberetning for 2020 se:
https://halsnaes.dn.dk/om-os/%C3%A5rsberetning-for-2020/

Dagsorden:
Det bliver et kort ”nød-møde” med kun de lovpligtige punkter.

Dagsorden for det korte årsmøde er:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
4. Valg af et antal suppleanter
5. Indkomne forslag.
NB. Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før årsmødet.
6. Evt

Kontakt: halsnaes@dn.dk

DN Halsnæs
  • Tilmelding

    - på https://halsnaes@dn.dk Du vil få tilsendt et link til zoom-mødet. Log på 10 min. før mødet, der kan være ventetid på at komme ind. Bemærk at kun medlemmer har stemmeret.