11. oktober 2020 13:00
8660 Skanderborg, Oddervej 80
GÅRDSPLADSEN PÅ VESTERMØLLE
KOM MED PÅ TUR I HØJVANGENS CANYONS.
LANDSKABET OMKRING SKANDERBORG BÆRER I HØJ GRAD PRÆG AF DEN SIDSTE ISTID. VI SKAL PÅ TUREN LANGS HOLTSBÆKKEN OG SØNDERBÆKKEN SE HVORDAN, DETTE VISER SIG I VESTERMØLLESKOVENE. VI GÅR I DYBE DALE I SKOVE MED EN NÆSTEN MAGISK STEMNING.

11. oktober 2020 13:00 - 16:00

FOR 19.000 ÅR HAVDE DEN OPRINDELIGE ISKAPPE TRUKKET SIG TILBAGE OG FRILAGT ØSTJYLLAND. MEN I EN KOLDERE PERIODE KOM ET NYT ISFREMSTØD, SOM HAVDE ISRANDSLINJE GENNEM SKANDERBORG KOMMUNE FRA SKOVBY TIL FRUERING OG VIDERE TIL HYLKE OG EJER. DETTE ØSTJYSKE ISFREMSTØD SATTE TYDELIGE SPOR I LANDSKABET. DER BLEV SKABT MORÆNEBAKKER, TUNNELDALE OG, SOM VI SKAL SE, SKARPT NEDSKÅRNE SMELTEVANDS FURER, DER KAN MINDE OM "CANYONS", I MORÆNELANDSKABET,
VI GÅR OP GENNEM HOLTSBÆKKENS CANYON, KRYDSER VANDSKELLET MELLEM HOLTSBÆKKEN OG SØNDERBÆKKEN OG FORTSÆTTER LANGS MED SØNDERBÆKKEN. TUREN GÅR I EN NÆSTEN MAGISK SKOV AF HØJE AHORN OG BØGETRÆER. BÆKKENES EROSION I BAKKERNE FRILÆGGER BEGRAVEDE STEN, SOM ISEN EFTERLOD DA DEN SMELTEDE.
TUREN ER KUPERET OG DERFOR IKKE EGNET FOR BARNEVOGNE OG GANGBESVÆREDE. ROBUST FODTØJ ELLER GUMMISTØVLER ANBEFALES. BØRN (MED INTERESSE FOR ISTIDEN OG STEN) ER MEGET VELKOMNE. TAG KAFFEN MED - SÅ DRIKKER VI DEN SAMMEN EFTER TUREN VED VESTERMØLLE.

Oddervej 80, Skanderborg 8660

DN Skanderborg
  • Tilmelding

    På grund af forsamlingsforbuddet er deltagerantallet begrænset til 50. Derfor tilmelding med oplysning om navn, antal deltagere og telefonnummer på mail til: ls-j@dadlnet.dk