25. oktober 2020 14:00
4760 Vordingborg, Sydhavnsvej 6
Sydhavnsvej 6, 4760 Vordingborg, Kulturarkaden, Vordingborg Bibliotek, i foredragssalen på 1. sal.
Hyben af Hunderose. Foto: Bo Kayser
Der indledes med miljødebattøren Kjeld Hansens spændende foredrag og debat om "Farvel til dansk landbrug".

Derefter årsmøde efter vedtægterne.

25. oktober 2020 14:00 - 17:00

Stikord fra Kjeld Hansens foredrag:

"Farvel til dansk landbrug"

Historien om 20 års nedtur for dansk natur og miljø. Dansk landbrug har gennem to årtier udviklet sig til et økonomisk såvel som moralsk fallitbo: Gælden er enorm, beskæftigelsen i bund og landbokulturen stort set udslettet. Trods omfattende liberaliseringer og milliarder af støttekroner kører de fleste bedrifter på pumperne og overlever kun takket være EU-støtten. Alligevel opretholder vi med alle midler verdens mest intensive landbrug. Prisen er et vandmiljø, der flyder med gylle og sprøjtegifte i hver anden drikkevandsboring, mens landmændene truer med retssager, hvis ikke de må sprøjte videre.

Dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. stk. 5.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.

Se vedtægter: https://aktiv.dn.dk/media/4851/vedtaegter-april-2014.pdf

Sydhavnsvej 6, Vordingborg 4760

DN Vordingborg
  • Tilmelding

    På grund af retningslinjerne i forhold til COVID-19 er tilmelding krævet i år. Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til bo.kayser@gmail.com. Tilmelding skal ske senest 22. oktober.