16. november 2020 19:00
Festsalen på Sorø Akademi, Akademigrunden 7, 4180 Sorø
Biskop Peter Fischer-Møller og Maria Reumert Gjerding, Præsident i Danmarks Naturfredningsforening
DN Sorø må desværre aflyse arrangementet med debatten, hvor vi med Biskop Peter Fischer-Møller og Maria Reumert Gjerding, Præsident i Danmarks Naturfredningsforening som indledere, ville have givet et billede af hvad Grønne Kirker og hvad DN står for.

16. november 2020 19:00 - 21:00

DN Sorø må desværre aflyse arrangementet med debatten, hvor vi med Biskop Peter Fischer-Møller og Maria Reumert Gjerding, Præsident i Danmarks Naturfredningsforening som indledere, ville have givet et billede af hvad Grønne Kirker og hvad DN står for.
Naturen har en værdi i sig selv, der rækker længere end den nytteværdi, som den kan have for mennesket. En holdning, der giver glæde over ”Guds skaberværk” eller grundlæggende ”naturbegejstring”. Ordene kan være forskellige, men oplevelsen er den samme.

Er der berøringsflader, fælles interesser og synspunkter, som gør et samarbejde ønskeligt og nødvendigt, hvis vi skal skabe mere plads til naturen, reducere klimaaftrykket og gøre den grønne omstilling, konkret og nærværende.

I DN Sorø ser vi frem til på et senere at kunne invitere til en spændende lokal dialog med de to indledere, og håber aftenen vil lægge kimen til et samarbejde mellem Grønne Kirker og DN afdelinger i hele landet.

DN Sorø
  • Tilmelding ikke nødvendig