24. oktober 2020 10:00
Parkeringspladsen ved Egetofte Naturskole, Egetoftevej.
Vi hjælper naturen lidt på vej ved Stålsmose i Sønderskoven.

24. oktober 2020 10:00 - 14:00

Stålsmose er et enestående område, der er levested for mange arter, bl.a. mange padder.
Dagens naturpleje består i fjernelse af dunhammer og anden høj vegetation langs en del af søens østlige bred. Dette gøres for at holde den lavbundende bredzone lysåben, hvilket mange padder ynder, når de skal yngle.
Efter arbejdet slutter vi af med kage, kaffe og vand.

DN Sønderborg
  • Tilmelding

    Tilmelding via mail a-andersen@mail.dk eller tlf. 61341931 senest 22. oktober.