23. november 2020 19:00
7900 Nykøbing Mors, Holgersga...
Mødested: Morsø Folkebibliotek i Støberisalen. Nykøbing Mors.
Foto: Niels Christian Laursen
UDSÆTTES pga. corona til foråret 2021.
Kom til Årsmøde og hør om vores arbejde for naturen på Mors.
Mødet indledes af biolog Laus Gro-Nielsen, som vil fortælle om naturprojekt i Hjørring Kommune, der har været igang i et år. "Naturkommunen blomstrer vildt".

23. november 2020 19:00 - 22:00

Vi holder årsmøde jf DNs vedtægter.

1. valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning
3. valg til bestyrelsen og af suppleanter
4. forslag fra medlemmer
5. eventuelt

Der kan blive tale om restriktioner afhængig af situationen med covid-19. Måske kommer der tilmelding eller at vi skal have din email-adresse.

Holgersgade 7, Nykøbing Mors 7900

DN Morsø
  • Tilmelding

    Tilmelding ved kontakt eller SMS til Mette Jensen på mobil 23 82 33 00