4. november 2020 19:00
3660 Stenløse, Østergade 1
Rytterskolen i Ganløse
Foto: Niels Christian Laursen
AFLYST. Mødet er udsat til foråret 2021 på grund af covid-19 situationen og de stramme regler for mødeaktivitet.

4. november 2020 19:00 - 22:00

Tilmelding er desværre nødvendig i år pga. Coronaretningslinierne, da vi skal være sikre på, at vi overholder deltagerantal på max 50. Tilmelding senest 31.oktober på egedal@dn.dk - angiv venligst navn og mailadresse.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. stk. 5.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.
Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet. Afstemninger skal være skriftlige, hvis et af de fremmødte medlemmer fremsætter ønsker herom.

Østergade 1, Stenløse 3660

DN Egedal
  • Tilmelding

    På grund af coronasituationen beder vi om tilmelding på egedal@dn.dk. Listen bliver kun brugt i tilfælde af smitteopsporing.