20. oktober 2020 19:00
8300 Odder, Banegårdsgade 5
Pakhuset, Banegårdsgade 5, 8300 Odder
Kortet viser de sandsynlige anlægsarbejder i Østjylland, hvis politikerne vedtager en anlægslov for Kattegatforbindelsen.
Bliv klogere på den (måske) kommende bro over Kattegat og dens påvirkning af Odder Kommune - og vær med til at give den modstand. DN-Odder holder møde i Pakhuset tirsdag 20.oktober. Mødet er nu fuldtegnet, men du kan komme på mailing-liste.

20. oktober 2020 19:00 - 21:30

En eventuel kommende fast forbindelse over Kattegat vil være ekstremt indgribende i Odder Kommune, fordi der ud over selv broen skal anlægges en 4-sporet motorvej og en dobbeltsporet højhastighedsjernbane til Aarhus. Plus en ny hovedvej med 2-3 spor til E45 ved Gedved.
Nogle ser det som en kæmpestor chance for kommunen. Det gør DN-Odder ikke. Vi mener blandt andet, at kommunen bliver skåret i skiver og at en stor del af kommunens beboere vil blive plaget af støj.
På både Røsnæs og Samsø findes der nu foreninger, som kæmper mod broen. Skal vi også danne en forening "Stop motorvejen over Kattegat" her i Østjylland? Det bliver et vigtigt emne på det møde, som Danmarks Naturfredningsforening i Odder indbyder til tirsdag den 20. oktober kl. 19-21.30 i Pakhuset i Odder.
Der er kun adgang for tilmeldte - og "udsolgt" nu. Men send en mail til odder@dn.dk, så får du besked om, hvad mødet førte til - fx dannelsen af en lokal modstandsforening.

Banegårdsgade 5, Odder 8300

DN Odder
  • Tilmelding

    Tilmelding er obligatorisk - send en mail til odder@dn.dk, oplys også gerne telefonnummer