13. marts 2021 09:00
5700 Svendborg, Monnetvej 8
Vi mødes ved indgangen til Monnet, over for Monnetvej 8.
null Foto: null
Guidet fugletur til et af Svendborg Kommunes mest særprægede naturområder, inden det fredede område lukker for yngleperioden.

13. marts 2021 09:00 - 12:00

Vi kan være heldige at se bl.a. havørn, vandrefalk og mosehornugle - samt flokke af rastende ande- og vadefugle, bl.a. knopsvane, sangsvane, bramgås, gravand, pibeand, krikand, spidsand, edderfugl, hvinand, toppet skallesluger, storspove, hjejle, vibe og almindelig ryle. Vi kan også være heldige at se snespurv.
Medbring madpakke og noget varmt at drikke.
Husk gummistøvler!
Turledere er Poul Rasmussen og Christina Åkerman.
Turen er gratis, og alle er velkomne!
Kontaktperson: Christina Åkerman, tlf. 2326 8714.

Monnetvej 8, Svendborg 5700

DN Svendborg
  • Tilmelding ikke nødvendig