29. maj 2021 10:00
8960 Randers, Kristrup Engvej 21
Med forsøg og demonstrationer på bæredygtig anvendelse af regnvand får du med våde og tiljordede hænder indblik i det gode udbytte ved at etablere regnvandsløsninger i stor og lille skala.

29. maj 2021 10:00 - 12:00

REGNhytten er Vandmiljø Randers forsøgs- og formidlingscenter for Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Ved besøget får du demonstrationer på bæredygtig anvendelse af regnvand. Du får indblik i hvad klimaforandringen betyder for afledning af regnvandet i byområderne og lærer, hvad du selv kan gøre med regnvandet på din grund for at imødegå fremtidens voldsomme skybrud.
Læs mere på: www.vmr.dk/viden-om/regnhytten/

Kristrup Engvej 21, Randers 8960

DN Randers
  • Tilmelding

    Tilmelding senest 22. maj på SMS 20101519