16. maj 2021 03:00
Vi mødes ved P-pladsen på hjørnet af Ballerupvej og Orchidévej
Gul Iris er mange steder i Harrestrup Mose Foto: Poul Evald Hansen
En traditionel nattergaletur, hvor vi mødes kl. 3 om morgenen. Der er i praksis nattergalegaranti, men vi ser og hører også mange andre fugle. Vi overholder selvfølgelig coronareglerne og tager de sædvanlige forbehold.

16. maj 2021 03:00 - 06:30

Harrestrup Mose er det største vådområde i Vestskoven og dækker 10-15 ha. efter afgrænsning. Mosen blev naturgenoprettet i 1975, hvor Naturstyrelsen fik gravet de store søer i mosen. Også de tilgrænsende dele af Vestskoven er spændende. Turleder: Poul Evald Hansen

DN Albertslund
  • Tilmelding ikke nødvendig