26. oktober 2021 19:00
Skolen på Herredsåsen, festsalen, Herredsåsen 5, 4400 Kalundborg
Hvil under botanik - vandretur på Røsnæs sydskrænter. Foto: Susanne Ladefoged
Stress er tæt på at være den alvorligste folkesygdom i den vestlige verden. Lasse Edlev fortæller om naturens positive indvirkninger. Vi skal lytte hensynsfuldt til både vores egen indre natur og den ydre natur. Lasse udgav i 2019 den første danske naturterapi bog. Intro til foredraget på årsmødet

26. oktober 2021 19:00 - 22:00

Corona krisen har haft en sidegevinst: Mange mennesker har oplevet et uafviseligt behov for at komme mere ud i det fri. Længslen efter at mærke natur i krop og sind har øget interessen for naturterapi.

I sit foredrag vil Lasse Thomas fortælle om naturens positive indvirkninger. Herunder give bud på, hvordan vi kan indrette os sundere og mere bæredygtigt midt i den moderne verden. Det kræver som udgangspunkt, at vi lytter hensynsfuldt til både vores egen indre natur og den ydre natur.

Hele sit liv har Lasse Thomas arbejdet med naturformidling og menneskets forhold til naturen. I 1986 blev han ansat som en af landets første naturvejledere. De seneste ti år har han på Røsnæs arbejdet med at udforme metoder til naturterapi, så mennesker kan hjælpes i dybere kontakt med sig selv og naturen. I 2019 udgav han den første danske bog om naturterapi. Nærmere info om aftenens foredragsholder på https://edlev.info/

Mødet afholdes iht. evt. gældende Corona restriktioner.

DN Kalundborg
  • Tilmelding ikke nødvendig