6. februar 2021 10:00
Stævningskoven inde bag "den høje Pplads" og til venstre i skovvejkrydset lidt inde. Det er nemt at finde os.
OBS: Ikke et offentligt arrangement denne gang. Men færdigstævnet bliver det næste stykke; bare af mindre grupper / enkeltpersoner.
Du er velkommen til at spørge nærmere: roskilde@dn.dk

6. februar 2021 10:00 - 7. februar 2021 16:00

Oplev vinterskoven og effekterne af det hyggelige skovarbejde med at skære hasler ned og andet "forefaldende arbejde" i stævningsskoven, som vi driver kulturhistorisk for naturhistoriens skyld.

Boserup Stævningslaug passer den fredede aske-stævningsskov ved at forynge haslerne i en rotation, der skal sikre at der hele tiden er forskellige stadier med forskellige grader af lys og succession.
Selve arbejdet er nemt og sjovt, men der er forskellige udfordringer og overraskelser.
Lær om arbejdet og naturen, og når restriktionerne engang ophæves, så vær selv med. Det er underholdende motion og smidighed. Vi plejer at sørge for lidt forplejning og bål og hygiejne.
For forplejningens og den sikre afstands skyld beder vi om tilmelding - selvom der ikke plejer at være flere end at vi godt kan få tryg plads til alle. Send en mail til roskilde@dn.dk
Man kan medbringe eget værktøj (mest save, udtyndingsknive og økser), men også "bare" låne vores.

DN Roskilde