20. april 2021 19:30
DN-Hillerød holder forsinket årsmøde 2020 den 20. april kl.19.30. Det bliver desværre ikke muligt at afholde det annoncerede møde i kedelhuset, idet vi ikke regner med åbning for større indendørs forsamlinger inden da. Mødet vil derfor blive afholdt digitalt med programmet Zoom.

20. april 2021 19:30 - 22:00

Der bliver alene afholdt det formelle årsmøde, dagsorden ses her: https://hilleroed.dn.dk/departments-media/27624/aarsmoede-2020.pdf
Et årsmøde afholdes primært for medlemmer af DN, men mødet er åbent for alle interesserede. Deltagelse i mødet kræver tilmelding. Afstemninger og valghandlinger kan alene medlemmer deltage i. Evt. forslag, jf. dagsordenens punkt 2d, bedes fremsendt senest 8. april.
Vi modtager gerne forslag fra personer, som ønsker at deltage i bestyrelsens arbejde, enten som egentlige medlemmer af bestyrelsen eller som løsere tilknyttet ressource-personer. Henvendelse på hilleroed@dn.dk.

DN Hillerød
  • Tilmelding

    Tilmelding til digitalt årsmøde kan ske på hilleroed@dn.dk inden 15. april. Ved tilmelding bedes navn, adresse, e-mail og medlemsforhold oplyst, gerne med oplysning af medlemsnummer. Tilmeldte vil herefter få tilsendt link til videomødet.
Nysgerrig efter mere? Find flere arrangementer i dit område