20. marts 2021 13:00
Madpakke huset - "lastbilgaragen"- overfor Klostermølle på Klostermøllevej.
Vandstær i Klosterkanalen 2020 Foto: ls-j
Mossø, Klostermølle, Munkekanalen og Klosterkær er et meget interessant område. Her har vi naturtyperne stor sø, å, ellesump, eng og skov. Denne variation giver store chancer for varierede naturoplevelser.
Her lige omkring forårs jævndøgn begynder naturen så småt at vågne. De første fugle synger.

20. marts 2021 13:00 - 16:00

Naturen ved Klostermølle er varieret. Her findes sø, å, ellesump, eng og skov. Her er altid et par gode fugleoplevelser at få. På Mossø findes flokke af svømmefugle bl.a. de smukke stor- og lille skallesluger. Ud over en enestående natur har stedet også en historie, der rækker tilbage til middelalderen, hvor munke byggede Voer kloster der, hvor Klostermølles bygninger er i dag. De gravede klosterkanalen for at skaffe vand til en vandmølle, og vandkraften blev udnyttet frem til 1974! Da laksetrappen ved Klostermølle aldrig virkede, er der gennemført et stort naturgenopretningsprojekt, hvor Gudenåen er lagt tilbage i sit oprindelige løb. Herved er skabt et stort deltaområde. Det gryende forår høres på fuglene, de første er begyndt at synge! Der kan stadig være vintergæster, fx vandstæren. Tilbage i lastbilgaragen drikkes den medbragte kaffe mens vi snakker om dagens oplevelser. Turen er i alt ca. 4 km. lang på let gået sti. Børn er velkomne, men barnevogne og lign. kan ikke anbefales.

DN Skanderborg
  • Tilmelding

    Pga. coronapandemien er tilmelding nødvendig. Tilmelding på mail: ls-j@dadlnet.dk