25. marts 2021 19:30
Mødet afholdes som videomøde. Du kan deltage med PC, tablet eller smartphone med internetadgang.
Peder Mads Strand i godt vejr:) Foto: Jens Søndergaard
Kom til virtuelt årsmøde - det fysiske årsmøde er aflyst

25. marts 2021 19:30 - 21:00

DN Fredensborg holder forsinket årsmøde 2020 torsdag 25/3 2021 kl. 19.30-21.00. På grund af Covid-19 afholdes det som videomøde på platformen Zoom med den vedtægtsbestemte dagsorden.
Formanden og bestyrelsen fortæller om spændende emner, afdelingen har beskæftiget sig med i 2020. Dette er beskrevet i Årsberetningen 2020, der kan downloades her
https://fredensborg.dn.dk/departments-media/27263/dn-fredensborg-aarsberetning-2020.pdf .
Herefter er der valg til de ledige pladser i bestyrelsen og som suppleanter. Medlemmer af DN bosiddende i Fredensborg Kommune er valgbare og har stemmeret. Vi opfordrer interesserede til at stille op under mødet.

DN medlemmer kan fremsætte forslag til punkter på dagsorden for årsmødet til formanden senest en uge før mødet.

Der kræves tilmelding. Alle er velkomne

DN Fredensborg
  • Tilmelding

    Tilmelding foretages pr. e-mail til 25marts2021@gmail.com med dit navn og adresse. Af hensyn til eventuel valghandling bedes du oplyse, om du er medlem af DN. Herefter vil du modtage instrukser og link til mødet.