14. april 2021 19:30
Årsmødet afvikles hjemmefra og derfor er der ikke noget mødested.
Hørsholm Mølle
Årsmødet har været udsat grundet Corona, men der afholdes årsmøde i henhold til DN´s forretningsorden.
Det annoncerede foredrag er udsat til årsmødet 2021 i oktober grundet Corona-restriktioner.

14. april 2021 19:30 - 21:00

Mødet afholdes på Zoom, det vil sige hjemmefra. Derfor er tilmelding nødvendig. Se nedenfor

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:
Stk. 4. Dagsordenen for årsmødet skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. stk. 5.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.
Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet.
Afstemninger skal være skriftlige, hvis et af de fremmødte medlemmer fremsætter ønsker herom.

DN Hørsholm
  • Tilmelding

    Send en mail til bomadsen@c.dk senest 11.04.2021. Så sender vi et link til Zoom så du kan deltage.