14. april 2021 19:00
2970 Hørsholm, Selmersvej 13
Hørsholm Mølle
Årsmødet har været udsat grundet Corona, men der afholdes årsmøde i henhold til DN´s forretningsorden.
Foredrag før mødet med adgang for alle (også ikke-medlemmer).
Peter Friis Møller vil fortælle om glæden ved egen snaps.

14. april 2021 19:00 - 22:00

Kl.19:00 indledes med foredrag om glæden ved egen snaps.

Efter en pause afholdes der årsmøde for afdelingens medlemmer som forventes at starte kl. 20:00.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:
Stk. 4. Dagsordenen for årsmødet skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. stk. 5.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.
Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet.
Afstemninger skal være skriftlige, hvis et af de fremmødte medlemmer fremsætter ønsker herom.

Selmersvej 13, Hørsholm 2970

DN Hørsholm
  • Tilmelding ikke nødvendig