2. maj 2021 13:00
P5-parkerinsplads på Bøgedalsvej, 8680 Ry. Via Ny Himmelbjergvej til venstre ad Bøgedalsvej og ca. 1,5 km.
Druehyld blomstrer i maj.
Først i maj bliver foråret grønt. Skovbunden er i fuldt flor og de fleste træer grønne. Der bliver meget at kigge på. Landskabet omkring Himmelbjerget har en spændende geologiske historie, og vi skal gå på stier lidt udenfor alfarvej. Tag børnene med – og kaffen til pausen i solskinnet. TJEK WEB!!

2. maj 2021 13:00 - 16:00

De fleste kender udsigten fra Himmelbjerget mod nord ud over Julsø ca. 120 meter længere nede. Udsigten er på tværs af den store ”tunneldal” med en perlerække af søer forbundet af Gudenåen fra Ry til Silkeborg. Landskabet på sydsiden af dalen med Himmelbjerget som en fremspringende knold er opstået i slutningen af istiden, efter bræerne var forsvundet fra Midtjylland. Skoven på skrænterne er varieret og der er også steder med hedevegetation. Vi skal selvfølgelig se, hvor langt foråret er kommet. Skovbundsfloraen følger stort set den samme rækkefølge hvert år. De fleste træer har sluttet deres vinterdvale. De nye blade skal foldes ud og blomstringen forberedes. Træernes kamp mod skadedyrene foregår mest med ”kemisk krigsførelse”.
Børn er meget velkomne – men der kan være lidt uvejsomt for barnevogne, da noget af turen går på egentlige stier. Husk at tilpasse tøj og fodtøj efter vejrudsigten.

DN Skanderborg