28. april 2021 19:30
Se opslag til efteråret.
null Foto: null
AFLYST
Årsmøde 2020 i DN Furesø holdes virtuelt onsdag den 28. april klokken 19.30. Se DN Furesøs hjemmeside furesoe.dn.dk for link til deltagelse.

28. april 2021 19:30 - 21:00

AFLYST. I stedet holdes et ordinært årsmøde til efteråret.
Årsmødet 2020 blev udsat på grund af corona-restriktionerne. Vi har derfor besluttet at afholde mødet virtuelt (som Teams-møde).
Det virtuelle møde finder sted onsdag den 28. april 2021. Alle er velkomne til at deltage hjemmefra. Et link til mødet vil blive offentliggjort her på hjemmesiden. Dagsorden ifølge vedtægterne:

Stk. 4. Dagsordenen for årsmødet skal omfatte
følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. stk. 5.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.
Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge
før årsmødet.

DN Furesø
  • Tilmelding ikke nødvendig