27. april 2021 19:00
Mødested: Mødet afholdes elektronisk via Zoom
null Foto: null
På grund af COVID-19 gennemføres generalforsamlingen elektronisk med dagsorden efter DN’s vedtægter. Skriftlige og begrundede forslag skal være hos formanden 20. april. Deltagere skal tilmelde sig på tlf. 3641 0613 eller mail jann.larsen@mail.dk. Du vil så modtage et link til mødet.

27. april 2021 19:00 - 20:00

På grund af COVID-19 gennemfører vi generalforsamlingen som et elektronisk møde på zoom.

Generalforsamlingen gennemføres med en dagsorden efter DN’s love:
1. Valg af dirigent,
2. Bestyrelsens beretning,
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter,
4. Forslag fra medlemmerne og
5. Eventuelt.

Skriftlige og begrundede medlemsforslag skal være formanden i hænde senest den 20. april.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen skal du tilmelde dig til formanden på tlf. 36 41 06 13 eller på mail: jann.larsen@mail.dk. Oplys din mail-adresse. Du vil så modtage et link til generalforsamlingen, som forventes at vare højst 1 time.

På anmodning vil du også modtage en vejledning om hvordan du logger på fra en computer eller fra en tablet.

DN Rødovre
  • Tilmelding

    Tilmelding nødvendig: Send en mail til jann.larsen@mail.dk eller ring til 36410613. Årsmødet foregår elektronisk via programmet Zoom.