22. april 2021 17:00
Mødested: Batteritogsmagasinet på Voldgaden i Rødovre (Fra P-pladsen på Rødovre Parkvej nærmest Vestvolden er der ca. 3 minutters gang til magasinet th. på voldgaden)
Bjørnebanden i Rødovre Foto: null
Planten bjørneklo er ikke kun giftig for mennesker, den er også en trussel for alle andre planter, som den skygger ihjel. Derfor skal den bekæmpes. Vil du aktivt støtte den sag, så mød op i Batteritogsmagasinet den 22. april 2021 kl. 17 og hør nærmere om bekæmpelse af bjørneklo.

22. april 2021 17:00 - 19:00

Planten kæmpebjørneklo er ikke kun giftig for mennesker, den er også en trussel for alle andre planter, som den skygger ihjel.

Naturfredningsforeningens repræsentantskab vedtog i 2002 en opfordring til regeringen om at iværksætte en effektiv bekæmpelse af bjørneklo overalt i Danmark. DN Rødovre og Agenda 21 Gruppen i Rødovre tog sammen med Rødovre Kommune i 2004 initiativ til at organisere en ”bjørnebande”, som lokalt bekæmper planterne fra de første spænde bjørneklo spirer frem om foråret.

Vil du aktivt støtte denne sag, så ring på tlf. 36 41 06 13 og hør nærmere.

Du kan også melde dig som medlem af ”bjørnebanden”. Mød op i Artillerimagasinet den 22. april 2021 kl. 17 og hør nærmere om bekæmpelse af bjørneklo.

Du vil der også møde andre af ”bjørnebandens” medlemmer.

DN Rødovre
  • Tilmelding ikke nødvendig