29. august 2021 10:00
P-plads ved Slamrebjergvej og ”det gamle savværk”, Grønnevad i Poulsker Plantage.
Mødestedet ved Gønnevad i Poulsker Plantage
Oplev Jonas Morsing Thomasen fortælle om restaureringen af den øvre Øle Å. Han har arbejdet med at dokumentere effekten af restaureringen af åen, hvor rødgran tidlige blev dyrket tæt op ad åen, hvilket har bortskygget den naturlige vegetation og er en dårlig fødekilde for vandløbsfaunaen.

29. august 2021 10:00 - 12:00

Læs mere om Øleåstien: http://www.367ture.dk/ture/hoejlyngen/groennevad/

DN Bornholm
  • Tilmelding ikke nødvendig