20. august 2019 18:30
9550 Mariager, Kransmarksvej 8
Kom med på den dejlig aftentur i Kastbjerg Ådal og hør om det omfattende naturgenopretningsprojekt i området.

20. august 2019 18:30 - 20. august 2019 21:30

Kastbjerg Ådal er udpeget som et såkaldt Natura2000-område på grund af sine rigeforekomster af naturtypen "rigkær". Siden 2006 har Naturstyrelsen arbejdet med et projekt, der kan skabe Danmarks
længste rigkær. Som et led i projektet er der etableret et sammenhængende stisystem i ådalen.

Vi vil fortælle om projektets resultat og vi vil udforske nogle af de nyetablerede stier i den vestlige ende af Kastbjerg Ådal.

Turleder (eller arrangør): Per Edgar Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening og Botaniker Lise Fredriksen, Mariagerfjord Kommune. Yderligere oplysninger kan fås hos Per Edgar Jørgensen på telefon 26 78 85 20.

OBS: Husk gummistøvler, kikkert og kaffe.

Kransmarksvej 8, Mariager 9550

Tilbage til søgningen
DN Mariagerfjord
  • Tilmelding ikke nødvendig