18. april 2021 10:00
Mødestedet afhænger af aftaler med de enkelte grupper
Åbning af Affaldsindsamlingen 2016 Foto: Ditte Valente
Forårets affaldsindsamling afholdes som sædvanligt i et samarbejde mellem Helsingør kommune og frivillige affaldsindsamlere.

18. april 2021 10:00 - 12:00

Forårets affaldsindsamling afholdes som sædvanligt i et samarbejde mellem Helsingør kommune og frivillige affaldsindsamlere, hvor kommunen sørger for handsker, tænger, øl/sodavand og afhentning af det indsamlede affald, mens DN og de frivillige leverer sække og energi, samt koordinering og organisering af begivenheden.
Indsamlingen foregår under de aktuelle coronaforholdsregler.
Du/I vælger selv, hvor du/I vil indsamle affald. Når beslutningen er taget, kontaktes jeg på nedenstående mail eller telefonnummer. Herefter vil foregå en fælles orientering om de praktiske forhold, så som hvor indsamlingen skal foregå, hvor sække m.m. skal afleveres, samt hvor det indsamlede affald sættes til afhentning.
Efterhånden som jeg får tilmeldingerne, offentliggøres indsamlingsområder og tidspunkt på DN-hjemmeside.
Så mød op – og hjælp med at gøre naturen og os alle en god gerning.

DN Helsingør