20. juni 2021 10:00
Fra Svenstrup følges Dall Møllevej over jernbanebroen, kør ind ad markvejen til højre i selve svinget lige efter nedkørsel fra broen
Fredes eng
I 2017 støttede Veluxfonden hegning af et større eng- og kratområde ved Svenstrup.Siden er det blevet afgræsset af hårdføre kreaturer eller heste, også i vinterhalvåret. DN Aalborg følger botanikken hvert år. Er der kommet nye arter i år? Turledere er Terkel Arnfred og Jørgen Balslev Hansen

20. juni 2021 10:00 - 12:00

Frede Nielsens eng blev for fem år siden næsten ryddet for trævækst, da Dall Møllevej blev ført over jernbanen. Året efter gav Veluxfonden støtte til hegning af heleområdet som et Grønt Guld projekt gennem Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg. Lokale dyreholdere sørger for, at hårdføre kreaturer eller heste året rundt græsser området. 2021 er fjerde år i en femårs periode, hvor vi nøje følger udviklingen af engplanter. Rydningen og den efterfølgende græsning skulle gerne medføre, at engplanter i området breder sig og nye kommer til. På arealet er der krat, kultur- og natureng, kilde, grøft og et par søer.
Obs: engen er ret våd og knoldet, så vælg passende fodtøj.
Turledere er Terkel Arnfred og Jørgen Balslev Hansen

DN Aalborg
  • Tilmelding ikke nødvendig