22. maj 2021 14:00
7620 Lemvig, Remmerstrandvej 188
P-pladsen ved Åmølle
null Foto: null
Oplev den vekslende naturen ved Åmølle med egekrat, overdrev og skrænter lang Nissum Bredning hen til Toftum Bjerge.

22. maj 2021 14:00 - 16:30

Turen starter ved den fredede vandmølle, der er unik i Europa pga. den gl. romerske trækform. Og så forbi den første Å-mølle og over det fredede areal forbi den fattige husmand ”Jeppe´s led” og "frihedsstøtten”. Det fredede egekrat er en perle med østdanske sjældenheder i den vestjyske natur. Køb din kaffe/the og kom ind i møllen for 50 kr. Besøget alene i møllen koster 30 kr.
Frihedsstøtten fra 1904 er et spændende lokalt kulturminde, som få kender.
Omkring år 1800 var krattet ved Aa-Mølle og en mindre lund ved Kabbel den eneste træbevoksning på Lemvigegnen. Her findes en lidt sjælden bregneart, egebregne.
Turlængde: Ca. 3 km.
Turleder er Ove Damgaard fra DN-Lemvig
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig og Struer i
samarb. med Aa-mølles Laug, Toftum Bjerge Grundejerforening og UNESCO Geopark Vestjylland.
Pris: 50 kr. for voksne, men gratis for DN-medlemmer og børn u/14 år. Der kan betales via mobile-pay

Remmerstrandvej 188, Lemvig 7620

DN Lemvig
  • Tilmelding ikke nødvendig