15. juni 2021 19:00
6710 Esbjerg, Hostrupvej 17
Hostrup Forsamlingshus, Hostrupvej 17, 6710 Esbjerg.
Vi inviterer til en forhåndsorientering og dialog, inden et fredningsforslag færdiggøres

15. juni 2021 19:00 - 21:00

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har taget initiativ til at starte en fredningssag for Marbækområdet. DN ønsker gennem fredning at sikre, at de enestående natur og rekreative værdier, som området rummer, bevares og fortsat udvikles i en hensigtsmæssig retning.
DN håber på et konstruktivt samarbejde med både myndigheder og lodsejere. Vi inviterer derfor til en forhåndsorientering og dialog, inden et fredningsforslag færdiggøres. DN har i den forbindelse også inviteret Esbjerg Kommune til et fredningssamarbejde.
Du indbydes således til borgermøde den 15. juni 2021 kl. 19.00.
Mødet foregår i Hostrup Forsamlingshus, Hostrupvej 17, 6710 Esbjerg.
Af hensyn til arrangementet sætter vi pris på en forhåndstilmelding på nedenstående mail-adresse.
Kontakt:
Kaare Tvedergaard Kristensen
Fredningsmedarbejder
Tlf.: 29 80 48 12
Mail: kaare@dn.dk

COVID19: Mødedeltagere skal kunne fremvise en negativ COVID19 test foretaget makimalt 72 timer inden fremmøde. Der forventes et forsamlingsforbud på 100

Hostrupvej 17, Esbjerg 6710

DN Esbjerg
  • Tilmelding

    Kaare Tvedergaard Kristensen Fredningsmedarbejder Tlf.: 29 80 48 12 Mail: kaare@dn.dk