20. juni 2021 14:00
4600 Køge, Stevnsvej 2
P-pladsen ved Prambroen nær skiltet for Strøby Egede
Nikkende Kobjælde, Stenbræk, Vellugtende Gulaks og Ranunkel Foto: Rasmus Elvekjær
Strandeng og overdrev, hvor den oprindelige vegetation i strandområderne langs Køge Bugt endnu i høj grad er bevaret

20. juni 2021 14:00 - 16:00

Her er et væld af forskellige urter og planter, som knytter sig til tørre, næringsfattige overdrev og strandenge. Særligt for Odden er en flot bestand af farvevajd, vild timian og en fin bestand af nikkende kobjælde og bakkenellike. Her er rigtig meget at se på, da overdrevet ligger i en tange mellem hav og å.

Turen udbydes i samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening Stevns, Botanisk Forening, Tryggevælde og Stevns Ådals Bevarelse og Stevns Naturcenter

Stevnsvej 2, Køge 4600

DN Stevns
  • Tilmelding ikke nødvendig