8. november 2021 19:00
8800 Viborg, Vinkelvej 40
Søndermølle Kultur- og Naturcenter.
null Foto: null
Dagsorden ifølge vedtægterne.

8. november 2021 19:00 - 22:00

Kom og deltag i debatten om, hvad vi kan gøre for naturen i Viborg Kommune fremover.
Foreningen er vært ved et lettere traktement i pausen.

Vinkelvej 40, Viborg 8800

DN Viborg
  • Tilmelding ikke nødvendig