6. november 2021 13:30
3550 Slangerup, Idrætsvej 5
Mødested: Gå ind ad hoveddøren til Centerbygningen og skilte viser videre til lokalet.
Foto: Niels Christian Laursen
Årsmødet er fortællingen om, hvad der er sket det seneste år og om idéer til fremtidens indsats. Dagsordenen er i h.t. DN’s vedtægter valg af dirigent, årsberetning, valg til bestyrelsen og forslag fra medlemmer. Endvidere fremsatte og begrundede forslag fra medlemmer (se procedure) og Eventuelt.

6. november 2021 13:30 - 15:00

Årsmødet er bestyrelsens fortælling om, hvad der er sket det seneste år og om idéer til fremtidens indsats. Dagsordenen er i h.t. DN’s vedtægter valg af dirigent, årsberetning, valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen og forslag fra medlemmer samt punktet Eventuelt.

Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet.

Afstemninger skal være skriftlige, hvis et af de fremmødte medlemmer fremsætter ønske herom.

Info: Per Seerup, tlf. 20 81 52 62, frederikssund@dn.dk

Idrætsvej 5, Slangerup 3550

DN Frederikssund
  • Tilmelding ikke nødvendig