11. november 2021 19:00
7700 Thisted, Plantagevej 18
Mødet afholdes i Galleriet på Plantagehuset.
null Foto: null
Årsmødet er DN Thys generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter årsmødet vil biolog Poul Hald-Mortensen holde et foredrag om Limfjordens natur gennem tiderne.
Se endvidere hjemmesiden: thy.dn.dk.

11. november 2021 19:00 - 22:00

Dette årsmøde gælder for både 2020 og 2021. Der vil således være 8 ud af bestyrelsens 12 medlemmer, der er på valg. Kun medlemmer har stemmeret ved valghandlingen.
Poul Hald-Mortensens foredrag bunder i et stærkt engagement for Limfjordensve og vel. Han vil fortælle om fjordens natur gennem tiderne og ikke mindst siden 1960- erne. Han vil bl.a. fortælle om den forringelse, der er sket af de oprindelige fiskebestande og ålegræssets udbredelse som følge af den fortsatte udledning af kvælstof fra dyrkede arealer omkring fjorden.
Foreningen er vært ved et lettere traktement under mødet.
Alle er velkommen.

Plantagevej 18, Thisted 7700

DN Thy
  • Tilmelding ikke nødvendig