25. august 2021 19:30
5260 Odense, Søparken 10
Præstens Eng ligger ved Skt. Klemens mødested: for enden af Søparken, 5260 Odense S
Kom og hør om hvordan man som byboer selv kan starte en forening og få andel i en naturpleje-ko, spise den med god samvittighed..... og samtidig gøre noget for biodiversiteten.

25. august 2021 19:30 - 21:00

Præstens Eng ligger ved Skt. Klemens og var engang en af Odense Kommunes fineste blomsterenge. Den er nu heller ikke så tosset nu om dage - takket være et kogræsserlaug og deres kreaturer, der hvert år gennem 25 år har holdt træer og græs i ave.
turleder: Lone Bjerre, Odense Naturpleje- og Kogræsserforening

Søparken 10, Odense 5260

DN Odense
  • Tilmelding ikke nødvendig