27. oktober 2021 19:00
2620 Albertslund, Gamle Lande...
Langagergård ligger et par 100 meter vest for Rundkørslen Herstedvestervej/Gammel Landevej ved Galgebakken.
Naturoplevelser uden for køkkenvinduet. Halsbåndmus gør sig til gode med mejsebolde. Foto: Poul Evald Hansen's
Ordinært årsmøde i Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund. Valg til og årsberetning for bestyrelsen. Der bliver et indledende oplæg af Povl Markussen fra Verdensmålscentret om deres arbejde.. Sted: Langagergård, Gammel Landevej 48, 2620 Albertslund

27. oktober 2021 19:00 - 21:30

Vi er en lokalafdeling af Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund og har været i kommunen siden vores stiftelse 10. juni 1977. Vi har lokaler på Langagergård, Gammel Landevej 48, lidt øst for rundkørslen Herstedvestervej/Gammel Landevej.
Vores afdeling arbejder med natur, miljø og klima, men især naturen og biodiversiteten vægter højt.
Ved årsmødet er gæster velkomne, men kun medlemmer af DN bosat i Albertslund Kommune har stemmeret ved valg og andre afstemninger.
Årsmødet indledes med et oplæg af Povl Markussen, Albertslund Verdensmålcenter, om centrets arbejde. Derefter er der ordinært årsmøde med bestyrelsesberetning, valg m.v.

Gamle Landevej 48, Albertslund 2620

DN Albertslund
  • Tilmelding ikke nødvendig