11. oktober 2021 19:00
8800 Viborg, Vinkelvej 40
Søndermølle Kultur- og Naturcenter.
null Foto: null
Drøftelse med de politiske partier. Med udgangspunkt i nogle aktuelle områder sættes fokus på fremtidens natur i Viborg Kommune.

11. oktober 2021 19:00 - 21:30

Aftenens debat vil tage udgangspunkt i følgende temaer:
Viborg skal være Danmarks "vildeste" kommune. Hvordan og hvilke initiativer?
Bynær natur har betydning for lokalbefolkning og bosætning. Hvordan sikrer vi og udbygger den? F.eks. visioner for Viborg Naturpark.
Kommunen har mange fredede områder. Hvilken rolle spilder de og skal vi have flere? F.eks. Mønsted Kalkgruber og Klostermarken.
Viborg Kommune har mange smukke ådale. Hvordan fastholder vi dem? F.eks. lavbundsjordprojekter, vådområder, vandløbs- og landskabspleje m.v.
Hjarbæk Fjord er kommunens eneste adgang til Limfjorden. Hvordan forbedrer vi miljøtilstanden?

Vinkelvej 40, Viborg 8800

DN Viborg
  • Tilmelding ikke nødvendig