10. november 2021 19:00
4070 Kirke Hyllinge, Ejbyvej 60
Ejby Ådal ved Vilde Blomsters Dag Foto: Cindy Jespersen
Kom og hør Birger Prahl fra Ejby fortælle
”Historier fra Ejby Ådal. Geologi, botanik og mord.”
Dagsorden iflg vedtægterne.
Kom og byd ind med noget du brænder for - vi har flere grupper allerede!

10. november 2021 19:00 - 22:00

Grupper lige nu:
* Aktive naturplejegrupper bl.a. i Ejby Ådal
* Den Rullende Naturskole, hvor vi glæder børn og voksne med at kunne identificere smådyr i naturen
* Turgruppen, som arrangerer 10-20 ture om året bl.a. Krible Krable på Tadre Mølle, fugleture bl.a. til Sverige for at se rovfugle, pleje af Kildeengen og Ejby Ådal m.v.
* Observation af overholdelse af fredninger og andre lovbetingede retningslinjer, bl.a. forsvarer vi å-beskyttelseslinjen overalt.

Dagsorden ifølge DN-vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning ved formanden m.fl.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg af suppleanter.
5. Årets inspirationspris.
6. Forslag fra medlemmerne (indkommet skriftligt til formanden 1 uge før mødet).
7. Evt.

Alle er velkomne, der er dog kun stemmeret for medlemmer m/gyldig betalt kontingent.Bestyrelsens beretning kan ses på vores hjemmeside: www.lejre.dn.dk

Ejbyvej 60, Kirke Hyllinge 4070

DN Lejre
  • Tilmelding ikke nødvendig