25. november 2021 19:00
4600 Køge, Strandvejen 40
P-pladsen ved Køge Kulturhus
Den smukke danske kyst Foto: IJ
Før årsmødet vil marinbiolog Michael Olesen, nu Rambøll, tidligere Københavns Universitet, holde et foredrag om Køge Bugts havnatur. Skal vi lave stenrev? Hvad er det særlige ved Køge Bugt? Hvordan kan vi opleve den? Derefter årsmøde ifølge vedtægterne. DN Køge er vært for en let forfriskning.

25. november 2021 19:00 - 22:00

Øresunds havmiljø syd og nord for Dragør-Lindholm tærsklen.
Til stadighed fremhæves naturværdierne knyttet den nordlige del af Øresund, mens den sydlige del ned til skillelinjen Stevns – Falsterbo ses lidt som baghaven, som kan behandles mindre skånsomst. Men i realiteten rummer denne del af Øresund et lige så værdifuldt (men anderledes) undervandsliv som den nordlige del.
Spørgsmål: Kan eller skal vi søge at ændre det, f.eks. ved opbygning af stenrev, ophør af trawl mm.? Hvad kan vi gøre for at opleve den spændende undervandsnatur direkte? Påvirker udledning fra land undervandsnaturen i Køge Bugt?

Årsmødet efter foredraget foregår efter standarddagsordenen: 1. Valg af dirigent, 2. Bestyrelsens beretning, 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 4. Indkomne forslag, 5. Eventuelt. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet. Kun medlemmer har stemmeret, men alle er meget velkomne.

Strandvejen 40, Køge 4600

DN Køge
  • Tilmelding ikke nødvendig