7. oktober 2021 17:00
8000 Aarhus, Hack Kampmanns P...
Ramperne i DOKK1
Foto: Sebastian Jonshøj
Oplæg ved Aarhus Kommune og efterfølgende debat om energiforsyningen i Aarhus, i lyset af den erklærede målsætning om CO2-neutralitet i 2030.

7. oktober 2021 17:00 - 19:00

DN's KlimaCafe1 har inviteret chefen for Aarhus Kommunes Klimasekretariat, Henrik D. Müller til en debat om, hvordan vi skal nå målet om udfasning af fossile brændsler i energiforsyningen. Er målene realistiske og er Kommunen ambitiøs nok ? Hvilken rolle skal sol og vind spille, og hvad er udsigterne til geotermi? Og er biomassen egentlig klimaneutral..?! Vi stiller embedsfolkene de relevante spørgsmål og håber på uddybende svar på, hvor man vil hen - og hvordan.

Arrangeres i samarbejde med DOKK1

Hack Kampmanns Plads 2, Aarhus 8000

DN Aarhus