9. november 2021 19:00
8721 Daugård, Gl Vejlevej 47
Mødested: Daugård Multicenter
Foto: Anna
Aftenen indledes med et spændende oplæg om natur, biodiversitet og hvad du selv kan gøre for at få mere liv i din have.
Der vil være uddeling af frøposer, særligt udvalgt af DN til de vilde blomsterbede.
Oplægget holdes af Biolog Nathalie Skytte Johnson.

9. november 2021 19:00 - 22:00

Derefter selve årsmødet med dagsorden jfr. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen
På valg er
Hanne Poulsen - modtager genvalg
Keld Lund Rasmussen - modtager genvalg
Gunnar Kolstrup - modtager genvalg
4. Forslag fra medlemmer
5. Eventuelt

Medlemsforslag skal fremsættes og begrundes skriftligt senest den 02.11.2021 på mail til afdelingens formand på adressen jan@tidemand.dk.

Kom og hør om hvad vi har arbejdet med og har opnået i løbet af det sidste år her i vores lokale afdeling af DN.
Hvem ved, måske får du lyst til selv at blive frivillig og gøre en indsats for vores lokale natur, lave spændende arrangementer eller andet.
Men overvej det gerne inden da, det er denne aften, der er afstemning om, hvem der skal sidde i bestyrelsen i den kommende periode.
OBS: Kun medlemmer af DN har stemmeret.

Afdelingen vil i løbet af aftenen byde på kaffe og kage, øl og vand.

Gl Vejlevej 47, Daugård 8721

DN Hedensted
  • Tilmelding ikke nødvendig