22. juli 2021 19:00
6710 Esbjerg, Sjelborgvej 76
Sjelborgvej 76 er en gammel rød gård som gemmer sig bag en dobbeltlåge ud til vejen. Parkeringspladser langs vejen før og efter lågen
En vild sti slynger sig gennem den frodig skovhave med mange forskellige træer, buske og et utal af lysåbne blomster pletter samt en stenbro over et rislende kildevæld Foto: Leif Wagner Jørgensen
Besøg vores frodige skov-have og sank vilde frø fra de økologiske marker.
Gennem 30 år har vi omdannet en traditionel landhave (6000 m2) til en vild og frodig skovhave med mange forskellige træer, buske og et utal af lysåbne blomster pletter.

22. juli 2021 19:00 - 21:00

Der er utal af alle hånde insekter og dermed også mange forskellige sangfugle, svaler og rovfugle, lige som stedet er et mekka for flagermus. Hele teknikken består i at ”haveaffaldet” ikke må forlade matriklen, men skal fordeles og placeres i henhold til insekter, padder og pattedyrs behov.
Vi har omlagt 12 ha sprøjtede kornmarker til økologiske græs/urter som afgræsset med islandske heste og klippes til hø. Dette miks har ændret biodiversiteten fra kornmarkernes fattige natur til en meget rig natur. Lige nu kan du sanke mere end 20 forskellige slags frø (hvid okseøje, kællingetand, høgeurt, blåhat, kløver). Så tag en papirspose og saks med, hvis du gerne vil sikre dig nogle hjemmehørende frø til egen vilde eng. Vi har praktisk viden om omlægning af en traditionel græsplæne til den type vild eng, du måtte ønske. Om foråret klippes græsset væk lige før urterne spirer og om efteråret klippes al vegetation væk. Græsset skal også begrænses grundet pollenallergi.

Sjelborgvej 76, Esbjerg 6710

DN Esbjerg